Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Історія

Факультет веде свій літопис від 1937 року. Разом із філологічним факультетом він увійшов до складу створеного тоді Сталінського педагогічного інституту. Перший випуск істориків відбувся у червні 1941 року, однак подальшу діяльність вишу перервала війна, і педінститут був евакуйований до Пермської області.

Сталінський педінститут, а у його складі й історичний факультет, поновив роботу після визволення області від німецько-фашистських загарбників у жовтні 1943 р. Тоді на перший курс історичного факультету був зарахований 31 студент. Перший повоєнний випуск відбувся у 1945 році, коли дипломи викладачів історії одержав 21 фахівець.

Починаючи з 1948 року історико-філологічний факультет готував фахівців на трьох відділеннях: історичному, російської мови та літератури, української мови та літератури. Рубіжним в історії факультету став 1965 рік, коли він перетворився на самостійний — один із п’яти факультетів Донецького університету. У наступні десятиліття факультет приділяв велику увагу підвищенню кваліфікації кадрів.

Подією, що засвідчила високий науковий потенціал факультету, стало відкриття при ньому у травні 1994 року спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. У 2001 році вперше в історії університету створена спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук із спеціальностей «Історія України» та «Всесвітня історія». В 2008 р. до цих спеціальностей додалась «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

У 2001 році утворено Інститут історії Донбасу.