Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство історичного факультету (СНТ ІФ) — це добровільне об’єднання студентів історичного факультету ДонНУ, покликане сприяти творчій самореалізації та розкриттю наукового потенціалу студентської молоді. У своїй діяльності СНТ орієнтується на підтримку наукової творчості; змагання та рівних можливостей; органічного зв’язку навчання та науково-дослідної діяльності.

Для задоволення наукових потреб студентів на базі історичного факультету проводяться різні заходи:

  • щорічна факультетська студентська конференція. Створювані секції організовуються в залежності від тематики доповідей і охоплюють усі періоди вітчизняної та всесвітньої історії.
  • дискусійний клуб, засідання якого збирають широку аудиторію. Обговорюються різноманітні питання культурного, соціального, економічного розвитку держави та сучасного суспільства в цілому (наприклад, «Гендерна рівність в політиці», «Чи потрібна Україні нова конституція?» та ін.). У роботі дискусійного клубу беруть участь студенти, аспіранти, викладачі різних факультетів, експерти, представники громадських організацій та всі особи, яким цікава розглянута тематика.
  • початковий етап конкурсу студентських наукових робіт, в результаті якого відбираються кращі дослідження студентів, рекомендовані до участі в наступних етапах конкурсу;
  • факультетський етап Всеукраїнської олімпіади з історичних наук;
  • I етап стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра UA»;

Студенти історичного факультету беруть активну участь у внутрівузівських, обласних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах, семінарах, конференціях, стипендіальних програмах і т.п., що дозволяє їм реалізувати свій науковий потенціал.

Робота на конференціях дає можливість поділитися своїми науковими дослідженнями з колегами, обговорити з ними питання, що виникають при розгляді обраного напрямку, актуальність тієї чи іншої теми та перспективи її розвитку.

Географія поїздок наших студентів на конференції охоплює східну Україну («Каразінські читання» (м. Харків), «Перший крок у науку» (м. Луганськ)), центр країни («Шевченківська весна» (м. Київ)), "Історія світової цівілізації від давнини до Сучасності «(м.Дніпропетровськ)), південь («Одеські читання») та ін. Так само студенти факультету беруть участь у роботі зарубіжних конференцій, зокрема, таких, як «Білгородський діалог», «Класична і візантійська традиція» (м. Білгород), «Ломоносовські читання» (м. Москва), «Листопадові читання» (м. Санкт-Петербург) та інших.

Студенти історичного факультету беруть участь і стають стипендіатами фонду Віктора Пінчука «Завтра UA», конкурсу ім. Ковальських (в галузі українознавства), стипендіальної програми ім. Івана Пулюя, стипендіальної програми ім. Драгоманова. Щорічно наших студентів нагороджують стипендіями обласної ради, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Президента України, що певною мірою активізує науково-дослідну діяльність серед студентської молоді.

Наукові роботи студентів історичного факультету публікуються в збірниках «Гаудеамус ігітур», «Історичні й політологічні дослідження», «Вісник Студентського наукового товариства ДонНУ».

На факультеті проводяться літні археологічні експедиції, за допомогою яких студенти мають можливість пізнати всі тонкощі археології. Матеріали, зібрані в ході експедицій, описуються і аналізуються дослідниками.