Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Напрями підготовки

На історичному факультеті ведеться підготовка студентів за трьома напрямами:

 • Історія;
 • Політологія;
 • Міжнародні відносини.

Навчання здійснюється як на денному, так і заочному відділеннях на бюджетній або котрактній основах.

Історія

Одна з провідних спеціальностей історичного факультету, підготовка за якою у Донецькій області ведеться виключно на історичному факультеті ДонНУ. По суті це єдина спеціальність, яка передбачає поглиблене вивчення історії України, всесвітньої історії та цілого комплексу допоміжних історичних дисциплін.

Фахові дисципліни за спеціальністю «Історія»:

 • Історія стародавнього Сходу;
 • Давня і нова історія України;
 • Історія середніх віків;
 • Історія Росії;
 • Археологія;
 • Спеціальні історичні дисципліни;
 • Етнологія;
 • Сучасна історія.

Навчальний процес забезпечують 4 кафедри з серйозним науковим та навчальним потенціалом. Викладання дисциплін здійснюють виключно доктори та кандидати історичних наук. Студенти під час проходження практики мають можливість долучитись до археологічних досліджень, роботи в музеях і архівних установах, а на 4 та 5 курсах — до викладацької роботи.

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

 1. Бакалавр історії;
 2. Спеціаліст з історії;
 3. Магістр історії.

Випускники спеціальності «Історія»:

Випускники ОКР «Бакалавр» можуть здійснювати професійну діяльність в галузях: освіти та науки, у державному та муніципальному управлінні, громадських організаціях, засобах масової інформації. Мають право обіймати первинні посади: викладач; асистент; викладач професійного навчально-виховного закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; методист; референт з основної діяльності; секретар адміністративний.

Випускники ОКР «Спеціаліст» мають право обіймати первинні посади: викладач вищого навчального закладу; викладач середніх навчальних закладів; інспектори навчальних закладів; професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів.

Випускники ОКР «Магістр» мають право обіймати посади: викладач університету та вищого навчального закладу; викладач середнього навчального закладу; професіонал у галузі освіти; професіонал у галузі музеєзнавства; професіонал у галузі історії.

Політологія

За цим напрямом відбувається підготовка затребуваних на ринку України фахівців — політологів, які можуть працювати політичними радниками, консультантами, експертами, референтами, помічниками депутатів, аналітиками, спіч-райтерами, журналістами, викладачами соціально-гуманітарних дисциплін.

Фахові дисципліни за спеціальністю «Політологія»:

 • Історія і теорія політичних партій;
 • Політична географія;
 • Політологічна квантифікація;
 • Теорія держави і права;
 • Політична культура;
 • Політика регіоналізму: теорія і практика;
 • Паблік Рілейшинз;
 • Порівняльна політологія;
 • Прикладний політичний аналіз і прогнозування.

Виробничу практику студенти проходять у Верховній Раді України, місцевих органах самоврядування, моніторингових комітетах, політичних партіях, масс-медіа, де знайомляться з реаліями політичного життя країни.

Навчальний процес підготовки політологів забезпечують 2 доктори політичних та історичних наук, 13 кандидатів політичних, історичних і філософських наук, які постійно підвищують свою кваліфікацію та виконують спільні наукові проекти з університетами України, Росії, Канади, Німеччини.

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

 1. Бакалавр політології;
 2. Спеціаліст з політології;
 3. Магістр політології.

Випускники спеціальності «Політологія»:

Бакалавр політології може здійснювати професійну діяльність в таких галузях: державне управління, освіта, громадська діяльність, діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту. Має право обіймати такі посади: викладач-стажист, представник з реклами; керуючий справами виконавчого комітету, консультант, оргсекретар, референт; інструктор виконкому, секретар колегії (комітету), секретар ради.

Спеціаліст з політології може здійснювати професійну діяльність в таких галузях: державне управління, освіта, громадська діяльність, діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту. Має право обіймати наступні посади: асистент, викладач вищого навчального закладу; рекламіст, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, спеціаліст державної служби; експерт із суспільно-політичних питань, політичний оглядач, політолог.

Магістр політології може здійснювати професійну діяльність в таких галузях: державне управління, освіта, громадська діяльність, діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту. Має право обіймати такі посади: асистент, викладач вищого навчального закладу; фахівець із зв’язків з громадськістю, спеціаліст державної служби; науковий співробітник, експерт із суспільно-політичних питань, політичний оглядач, політолог; коментатор.

Міжнародні відносини

Спеціальність «Міжнародні відносини» в Донецькому національному університеті було відкрито в 1997 році. ДонНУ став четвертим вищим навчальним закладом України в якому готували міжнародників (після університетів Києва, Львова та Одеси).

Фахові дисципліни за спеціальностю «Міжнародні відносини»:

 • Міжнародні відносини і зовнішня політика;
 • Історія дипломатії;
 • Зовнішня політика України;
 • Міжнародна інформація;
 • Теорія міжнародних відносин;
 • Дипломатична і консульська служба;
 • Міжнародні організації;
 • Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи;
 • Дипломатія України;
 • Зовнішня політика Росії і країн СНД;
 • Теорія переговорів та конфліктологія;
 • Іноземна мова (професійний курс).

Також студенти поглиблюють і розширюють знання у галузі філософії, історії, соціології, політології, психології, права, економіки, інформатики і Public Relations. Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов, адже магістри — спеціалісти у галузі міжнародних відносин — повинні досконало володіти як мінімум двома іноземними мовами. Серед мов, які вивчають наші студенти — англійська, німецька, французька, іспанська та китайська мови.

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

 1. Бакалавр міжнародних відносин;
 2. Спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач з іноземної мови;
 3. Магістр міжнародних відносин, перекладач з іноземної мови.

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини»:

Бакалавр міжнародних відносин може здійснювати професійну діяльність в галузях державного управління, колективних, громадських та особистих послуг, екстериторіальної діяльності. Право на зайняття первинних посад: аташе; дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; помічник експерта із зовнішньополітичних питань; помічник політичного оглядача.

Спеціаліст з міжнародних відносин може здійснювати професійну діяльність в таких галузях: державне управління, колективні, громадські та особисті послуги, екстериторіальна діяльність. Має право обіймати посади: викладач професійного навчального закладу; фахівець із зв’язків з громадськістю; експерт із зовнішньоекономічних питань; експерт із суспільно-політичних питань, міжнародник-аналітик; перекладач.

Магістр міжнародних відносин має право обіймати посади: викладач вищого навчального закладу; фахівець із зв’язків з громадськістю; експерт із зовнішньоекономічних питань; спеціаліст державної служби; експерт із суспільно-політичних питань; перекладач.

Спеціальність «Міжнародні відносини» спрямована передусім на державну службу, пов’язану з зовнішніми зв’язкам. Це структури Міністерства закордонних справ, усі центральні (міністерства, відомства) і регіональні органи влади та місцевого самоврядування. Всі вони мають департаменти, відділи міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Наша країна відкрита світові, і потреба в кваліфікованих спеціалістах з міжнародного співробітництва зростає не лише в державних інституціях. Наші випускники потрібні в чисельних представництвах міжнародних організацій і фондів, бізнесових структурах, недержавних громадських організаціях, що діють в Україні та за її межами.