Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Історичний факультет
Історія — свідок минулого, світло істини, жива пам’ять, учитель життя, вісник давнини.

Марк Туллій Цицерон

За всіх часів, починаючи з найдавніших, людина прагнула запам’ятати основні періоди та події свого життя і життя коло неї. До появи писемності історія життя людей передавалась від покоління до покоління у формі усних переказів. Сьогодні історична наука є дорогоцінним надбанням суспільства, найбільша та нічим не замінима лабораторія пізнання суспільного розвитку. Щоб упевнено прокладати шлях у майбутнє, необхідно добре знати основні етапи та закономірності розвитку людського суспільства.

Історичний факультет Донецького національного університету є одним із центрів гуманітарної освіти в регіоні, який розпочав свій літопис ще у 1937 році. Майже за 80 років викладачами були підготовані тисячі висококласних фахівців-істориків, політологів, міжнародників. Сьогодні історичний факультет представляє собою не лише потужний освітній осередок, а й може пишатися власним науковим потенціалом, який неодмінно має проекцію у навчальному процесі.

До складу факультету входять 6 кафедр: кафедра історії слов’янських народів, кафедра історії України, кафедра спеціальних галузей історичної науки, кафедра політології, кафедра міжнародних відносин і кафедра всесвітньої історії, діяльність яких координує Вчена рада факультету.

Підготовка ведеться за трьома напрямами:

«Історія»
«Політологія»
«Міжнародні відносини»

Доступні денна та заочна форми навчання. Заочна форма підготовки за спеціальностями «Історія» та «Політологія» доступна також на базі Костянтинівського навчально-консультаційного центру Донецького національного університету.

Гордістю історичного факультету є його випускники, які представляють велику родину вихованців різних років випуску. Серед них відомі вчені, депутати Верховної Ради України, державні діячі та дипломати, керівники підрозділів органів безпеки, відомі журналісти.

Де можуть працювати випускники нашого факультету:

  • освітні і наукові установи;
  • державні органи влади;
  • засоби масової інформації;
  • політичні партії і громадські організації;
  • дипломатичні представництва;
  • правоохоронні органи;
  • бізнес-структури;
  • туристичні фірми.

Подією, що засвідчує високий науковий потенціал факультету, стало відкриття при ньому у травні 1994 року спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. У 2001 році вперше в історії університету створена спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук із спеціальностей «Історія України» та «Всесвітня історія». В 2008 р. до цих спеціальностей додалась «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

У 2001 році утворено Інститут історії Донбасу. При кафедрі історії України працює археологічна науково-дослідницька група. На факультеті видається чотири наукових збірки та один науковий журнал, що визнані Вищою атестаційною комісією як фахові зі спеціальностей «Історія України» та «Археологія». Окрім того, працівники факультету є членами редколегій збірки «Вісник Донецького університету» та журналу «Схід».

Студенти історичного факультету, так само, як і викладачі, беруть активну участь у науковому житті: університетських, обласних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах, семінарах, конференціях, стипендіальних програмах і т.п., що дозволяє їм реалізувати свій науковий потенціал.