Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

Кафедра історії України була заснована у 1966 році. Основний курс, який читається сту­дентам, — історія України з най­давніших часів до сьогодення. Кафедра також забезпечує вивчення історії України на хімічному та філо­логічному факультетах і на факультеті іноземних мов. Викладачі кафедри проводять заняття зі спеціаль­них курсів, які доповнюють і поглиб­люють загальний курс.

Кафедра всесвітньої історії займається вивченням актуальних проблем всесвітньої історії від найдавніших часів до сьогодення. Професорсько-викладацький склад кафедри читає такі загальні курси: «Історія первісного суспільства», «Історія Стародавнього Сходу», «Історія Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Сучасна історія», «Історія країн Азії та Африки у середні віки», «Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки».

Кафедра спеціальних галузей історичної науки була відкрита на історичному факультеті Донецького університету в 1969 р. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом історії та Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України й національними університетами України. З 1998 р. при кафедрі працює аспірантура, з 2009 р. — докторантура за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра політології та державного управління готує кваліфіковані кадри у сфері політики, здатні на науковій основі впливати на політичні процеси, забезпечуючи прогрес суспільства. Кафедра має право на підготовку аспірантів за спеціальністю «Політичні інститути і процеси». Після захисту кандидатських дисертацій окремі випускники залишаються працювати на кафедрі.

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики була створена в червні 1999 року. Головною передумовою її створення було відкриття у 1997 році на історичному факультеті спеціальності «Міжнародні відносини». Випускники отримують кваліфікацію спеціаліста або магістра в галузі міжнародних відносин зі знанням іноземних мов.